ترین بازی بسیار سرگرم کننده با گرافیک فوق العاده و فیزیک بهبود یافته بازی خوب است.

۳+ سطح

شوت سر با استفاده از یک تیر و کمان. اما فراموش نکنید و یا شما را به حریف خود را بکشند.

مطلع یکی از بالا شاید بهترین تیر و کمان بازی های موجود در حال حاضر.
By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما