اپل دیده بان همچنین می توانید بازی پازل های دیجیتال!
این یک عملیات واقعا آسان بر روی ساعت هوشمند اپل است!

۱، بازی بسیار ساده است، با کلیک بر روی جعبه، توالی دیجیتال یعنی عبور کاهش
۲، این بازی را به ۳×۳ از ۵×۵ به ۴×۴ توسط سه نوع از مشکلات، که می تواند در پازل دیجیتال اپل دیده بان ۳×۳ از باز کرد، تمام مشکلات را می توان در آیفون و آی پد باز تقسیم
۳، بلکه با تمام نمرات مسابقه جهان استاد، تعداد در حال حرکت کمتر با زمان کمتر، می توانید نمره بالاتر.

یادآوری: * * * * * * * * کلیک بر روی جعبه، کشیدن نیست * * * *
By Yi Yuan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما