این یک بازی ترکیه عسل سویا چسبنده است.
بچه زنبور عسل منوی جدید خود را که او به دست دیروز نشان می دهد. غذا است که به نام مهم عسل سویا ترکیه. اول، اجازه دهید ما را دنبال بچه زنبور عسل رفتن به سوپر مارکت را انتخاب کنید مواد غذایی. مشاهده تمام مواد ما نیاز داریم. سپس، ما نیاز به تماشای چگونه کودک زنبور عسل مواد غذایی است. ما می توانیم آن را به زودی دارند و ما نیز می دانیم که چگونه به آن را.

ویژگی های بازی:
۱٫It یک بازی ترکیه عسل سویا چسبنده است.
مراحل ۲٫Simple، آسان به بازی.
۳٫Game شباهت با واقعیت، جذب چشم خود را.
سبک های پس زمینه آشپزخانه ۴٫Various شما را از خستگی نجات دهد!
By zheng nianchun

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما