دانلود در حال حاضر به صورت رایگان!

یکی از دارت تیراندازی ترین اعتیاد آور در AppStore!

آیا شما آماده برای یک game.You مبتنی بر واکنش با سرعت بالا باید واکنش فوق العاده سریع و مهارت های بهره برداری برای تکمیل ۱۲۰۰ سطوح استفاده کنید.

می تواند شما را با این چالش؟

چگونه به بازی؟

فقط کلیک کنید و یا شیر در هر موقعیت صفحه نمایش به ساقه نقطه، و نقطه بر روی دایره را لمس کنید.

امتحان کنید:
By Asfia sultana

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما