+ + + توجه: بازی این بازی نیاز به یک ساعت هوشمند اپل + + +

تایرون یک بازی برای ساعت هوشمند اپل با یک هدف ساده است: همه مصرف کنندگان به شبکه انرژی اتصال!

هر سطح شامل یک منبع قدرت، تامین انرژی الکتریکی، و چند مصرف کنندگان که نیاز به متصل شود. آن کار خود را به پیکربندی شبکه، با ضربه زدن بر روی سلول های آنها را به چرخش، برای اتصال به تمام مصرف کنندگان به قدرت.

حل بسیاری از سطوح مختلف، از ساده به آنهایی که بیشتر به چالش کشیدن، و ضرب و شتم بهترین نمره خود را!

By Dominik Stengele

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما