راه خود را از طریق ساعت های بی پایان از سرگرم کننده ضربه بزنید زمانی که شما بازی این بازی اعتیاد آور از دقت و مهارت است.

نگران نباشید، برش تطبیق میوه ضربه بزنید. برای تلفن های موبایل آسان است، اما این طور نیست. این رنگارنگ، دهان آبیاری رفتار با سرعت بالا و کم کردن سرعت. میوه اشتباه ضربه بزنید و شما از!

فکر می کنم شما می توانید آن را انجام دهید؟

“بازی فوق العاده برای تمام سنین.” مامان Bear3
“این یک چالش است، اما من رو هستم!” امیر ۸۶

امکانات عبارتند از:

اثرات بسیار معروف صدا
گرافیک چشم نواز
اعتیاد آور، بازی آسان

دانلود آن را در حال حاضر و اجازه دهید سرگرم کننده شروع می شود!

By NEW WAVE APPS LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما