همیشه می خواستم به زوم در هنگام نشان دادن عکس بر روی اپل TV® خود را؟ این برنامه ساده آن را ممکن می سازد. آن را می توانید عکس ها و تصاویر در رزولوشن کامل خود را بارگذاری، و عکس وارد شده از یک دوربین خواهد شد در قطعنامه خود را نشان داده شده است. شما قادر به نشان دادن جزئیات بیشتر و زوم بر روی مناطق خاصی از عکس خود را در وضوح بالا خواهد بود.

استفاده از آن را خود را با اپل TV® تلویزیون متصل یا دیگر صفحه نمایش خارجی متصل به iPhone یا iPad خود را.
استفاده از آن را برای پیدا کردن جزئیات در عکس ها و تصاویر خود را نشان دهد این در وضوح بالا.By DIon Mes

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما