چگونه حافظه خود را؟ تست خود را با Geodots! حافظه بازی بازی ساده با ۴ سطح دشواری. پشتیبانی از Gamecenter شما اجازه می دهد دوستان خود را به چالش ببینید که فرد می تواند بیشتر به یاد داشته باشید.

By Geomedia, Inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما