آماده برای دانلود یکی از محبوب ترین بازی ها در فروشگاه App.
عضویت در حال حاضر و به چالش کشیدن دوستان خود را در تعظیم هیجان انگیز و فلش بازی تیر اندازی.
ساقه سیب روی سر گوزن با استفاده از یک تیر و کمان. از دست ندهید و یا شما ممکن است یکی فقیر را بکشند. هر سطح موقعیت شما دورتر افزایش دشواری.
پس مراقب باشید و هدف هدف خود را به درستی.
لذت بردن!
By Appear

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما