بازی سرگرم کننده اعتیاد آور ترین با گرافیک فوق العاده و بهبود یافته بازی فیزیک.

۳+ سطح

فلش فضای مجاز: نامحدود برای حداکثر نبرد انتقام.

شوت سر با استفاده از یک تیر و کمان. اما فراموش نکنید و یا شما را به حریف خود را بکشند.

مطلع یکی از بالا شاید بهترین تیر و کمان بازی تیراندازی با کمان موجود در حال حاضر.By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما