دارت حدود ۳ – رایگان ۳D بسیار اعتیاد آور تیراندازی با کمان تیراندازی بازی،

آیا شما آماده برای یک game.You مبتنی بر واکنش با سرعت بالا باید واکنش فوق العاده سریع و مهارت های بهره برداری برای تکمیل ۱۲۰۰ سطوح استفاده کنید.

می تواند شما را با این چالش؟

چگونه به بازی؟

فقط کلیک کنید و یا شیر در هر موقعیت صفحه نمایش به ساقه نقطه، و نقطه بر روی دایره را لمس کنید.

بیایید بازی دارت حدود ۳ – رایگان ۳D بسیار اعتیاد آور تیراندازی با کمان تیراندازی بازی و لذت بردن از ماجراجویی.

By Asfia sultana

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما