ارائه جدید شروع. تمرکز بر محتوا. طراحی حال حاضر وجود دارد.

تم برای مجموعه کلیدی شامل بیش از ۱۳۰ طرح با کیفیت بالا برای ارائه سخنرانیها. این بیش از پس زمینه فقط زیبا هستند – هر یک از آنها شامل تا ۲۰ اسلاید استاد های مختلف، که اجازه می دهد تا شما را به بهترین طرح برای اطلاعات خود را انتخاب کنید. اجازه دهید ما مراقبت از ظاهر خود را ارائه، در حالی که شما بر روی محتوا تمرکز.
By Graphic Node

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما