عشق کریسمس؟ !!! آزمون مهارت های خود و نشان دادن عشق از طریق بازی جدید هوشمند سانتا ۲ عکس، در این فصل کریسمس است ..

هدف شما این است برای اتصال ۲ تصویر و شکل رایج این. می توانید معنای پنهان را حدس بزنید؟! صبر و اجازه دهید مغز کار کردن برای این بازی شگفت انگیز …

تقویت دانش خود را با پاسخ کلمه حق. حدس زدن نام صحیح را با تصاویر نسبی و شگفت انگیز …

امکانات:
** فوق العاده آسان ….
** تصاویر با کیفیت ….
** طعم کریسمس ….
** با استفاده از نکات، حذف، آشکار برای حل آزمونها …
** فقط دانلود کنید و بازی
By MD ROIS ISLAM

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما