قدیمی باغ، واقع در Skokie، دارای تمام فروشگاه ها را دوست دارم. آیا این فرصت را به فروشگاه در بیش از یک صد فروشگاه تخصصی اعم از جوانان پوشاک به بچه ها و پوشاک کودک به دنده های ورزشی را از دست ندهید. این مرکز خرید زیبا مطمئن شوید که به شما و خانواده خود را به لذت، با فروشگاه از جمله J خدمه، Nordstrom در، سواچ و بیشتر است. همه که خرید شما را گرسنه؟ قدیمی باغ ارائه می دهد انواع لذیذ از گزینه های ناهار خوری، از رستوران نشسته به مکان برای گرفتن یک غذای سبک و سریع، مانند شکلات GODIVA، راکت جانی و کارخانه کیک پنیر است. مارک های بیشتر، صرفه جویی بیشتر، بیشتر سرگرم کننده. این تیم در قدیمی باغ دوست دارم برای دیدن شما بازدید به زودی. برنامه ریزی سفر خود را امروز!
By Malltip Inc

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما