کارت های فلش – میوه ها نرم افزار، کمک می کند تا برای افزایش لغات، غلظت برای کودکان شما.

امکانات:
– تصاویر با کیفیت بالا
– صوتی با کیفیت بالا
– آسان برای استفاده
By Magicbox Animation Private limited

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما