اجازه دهید بروید و سوار ماشین خود را در چالش است. مطلع مایلز از آدرنالین سرعت شدید.

استفاده از تکنولوژی شتاب سنج به تعادل ماشین شما!

لذت بردن از فیزیک واقع گرایانه به عنوان شوک خود را رم. رقابت به سریعترین راننده خودرو در رده: قوی در سراسر جهان.
By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما