Farkle تاس رول از حد تاس بازی بسیار اعتیاد آور برای phone.With خود اندیشه است طراحی زیبا آن شما اجازه می دهد به خودتان لذت ببرید برای ساعت ها.

نوبت خود را با نورد شش تاس شروع می شود. حداقل یک ترکیب به ثمر رساند. از شما می توانید دوباره رول تاس باقی مانده است.

هنگامی که ۳۰۰ امتیاز کسب می کنید، شما می توانید آنها را جمع آوری و شروع دور جدید. اگر بعد از نورد است به ثمر رساند ترکیبی وجود دارد، شما یک FARKLE از، از دست دادن تمام نقاط از آن دور.

اگر شما سه FARKLES در یک ردیف به شما خواهد شد ۵۰۰ امتیاز از دست بدهند.By Suwan Banthong

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما