شما باید میوه بازی برش بازی کرده اند. این یک نگاه جدید دیوانه به ریز ریز کردن سیب با خنجر. برش میوه در حال سقوط در برش بازی بسیار معمول است، قطع اپل به ارمغان می آورد شما جدید بازی آبدار بازی. هدف قرار دادن میوه ها قرار داده، ضربه آنها را با پرتاب خنجر خود و تکه تکه آنها را دور پاشش شهد آبدار خود. همه شما باید انجام دهید این است برای حفظ تمرکز و اعتصاب سریعتر با انرژی حماسی. این فاصله کمی و رونق شما سرگرم کننده تر از دیگر بازی های گاه به گاه فراهم خواهد کرد. این زمان برای انجام برخی از عمل است. گزاف گویی خنجر خود را، یک سیب سوختگی سطحی را از دست ندهید و اثبات خود را به مشت میوه!

امکانات:

• گرافیک غنی
• محیط های رنگارنگ
By Maqbool Ahmed Mirza

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما