پخش موسیقی جایگزین برای خود کتابخانه اپل موسیقی و آیتونز بازی به شما بهترین تجربه موسیقی در دستگاه iOS خود را. هرگز Scrobble به با ادغام Last.fm بی عیب و نقص و ذخیره از دست ندهید. ‘عشق’ آهنگ های خود را در Last.fm و همگام سازی “در حال پخش” وضعیت خود را. شما به راحتی می توانید آهنگ ها را به صف خود را با بازی از ویژگی های بعدی اضافه کنید. نگاه نکنید برای بازیکن کامل موسیقی آلترناتیو و اسکروبل برای IOS.

توجه: تنها آهنگ هایی که به کتابخانه خود را در اپل موسیقی اضافه شده اند ظاهر می شود. هر دو جریان و پخش آهنگ دانلود سازگار با این برنامه می باشد. لطفا مطمئن شوید که شما سابقه برنامه تازه برای از scrobbling موثر فعال نگه می دارد.

حمایت کردن:
By Shad Deen

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما