قطار برای ایرلندی راه آهن بر روی آی فون و اپل دیده بان!

سازمان دیده بان اپل دو برنامه:

– نگاه نشان خواهد داد تا به ۳ قطار بعدی برای ایستگاه و جهت خود را انتخاب
(سوپر دستی اگر مچ پیچ آن را به ایستگاه).

– اصلی برنامه اپل دیده بان می تواند بیش از ۳ قطار را نشان می دهد و اجازه می دهد شما را به تغییر ایستگاه و جهت.

آیفون برنامه همچنین بار قطار را نشان می دهد و اجازه می دهد تا ایستگاه و جهت تغییرات.

هر دو ایستگاه دارت و خط اصلی را شامل می شوند – فهرستی از ایستگاه های قطار و همه بار به طور مستقیم از داده Irishrail تغذیه گرفته شده است.

* آخرین به روز رسانی – برنامه در حال حاضر دارای حالت زبان ایرلندی، به شما نشان بار قطار به عنوان Gaeilge در اپل دیده بان خود را!
By Andrew O’Sullivan

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما