بازی برای تلفن های موبایل خنده دار به طور مستقیم از مچ دست خود را (با استفاده از اپل دیده بان). محل گوشی خود را در جایی پنهان و استفاده از اپل دیده بان خود را به ماشه بسیاری از صداهای خنده دار.

ما عاشق بازخورد خود را و آن را بسیار جدی، ما را از هر گونه بازخورد خوب یا بد از طریق لینک حمایت از ما قدردانی میکنیم. با کمک شما ما قول می دهم به این برنامه کامل است.


By Scaleitapp Ltd

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما