برنامه پیام رسانی رایگان برای کارمندان سابق اپل.

* پیدا کردن شغل مربوطه، استخدام افراد، مشاوره شغلی، بودجه و بیشتر از طریق گروه های چت با افرادی که میشناسید.
* دوباره با و پیام هر همکاران سابق – حتی اگر شما اطلاعات تماس خود را ندارد.
* دریافت آخرین اخبار در مورد آنچه همکار فارغ التحصیلان اپل را تا بوده است. کشف فارغ التحصیلان این نزدیکی هست و پیام آنها را برای ملاقات یو پی اس.

این برنامه ساخته شده است و توسط Trimian، شرکت پشتیبانی و ۱۰۰٪ رایگان برای همه فارغ التحصیلان اپل. این نرم افزار به هیچ وجه با اپل شرکت شرکت وابسته نیست.


By Trimian

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما