کوک با سیب سبز را به یک نتیجه بهتر در مسائل مربوط به سلامت.

بیشتر از آن است در غذاهای پخته شده و احتمالا آن را گاهی خوردن.

اما برخی از کودکان تمایل به خوردن میوه ها، پس بهتر است که ما آن را به عنوان یک آب.

سیب سبز میوه قبل از هر چیز است که باید توسط تمام سنین مصرف است.

نوشیدن این آب و یک روز سالم است.

By Fun N Drag

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما