نوار یک بازی سرگرم کننده ماشین آلات قمار با استفاده از LED است.
نوار، ۷۷، ستاره، هندوانه، بل، نارگیل، پرتقال و سیب: بازیکنان ممکن است به شرطبندی در هشت نتایج را انتخاب نمایید.

[How to play]
https://youtube.com/watch؟v=f9fgsuFxcaM

*******
لذت بردن از در حال حاضر و استراحت.

By Tay Phan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما