آیا شما یک تیراندازی با کمان عاشق؟ سپس این بازی کمان اپل ۲ سعی کنید و لذت بردن از ۱۰۰ سطح. ۵ کمان های مختلف و دو مختلف دوربین های دیجیتال نمایش را انتخاب نمایید.
امکانات:

هر چرب پسر زمان (بازی شخصیت) تغییرات در بازی به طور خودکار، به ایجاد علاقه و جاذبه نسبت به بازی.
تیراندازی با کمان می توانم عاشق هدف قرار دادن اپل با محدوده تیراندازی با کمان لذت ببرید.By Yen Hoa

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما