TrackSimp! یک برنامه ساده ردیابی مرحله است. اگر شما می خواهید یک برنامه ساده است که نگه می دارد آهنگ از مراحل (۷ روز گذشته ارزش) و تعیین فاصله است، این برنامه برای شما می باشد. TrackSimp! طول می کشد را به حساب طول گام خود را برای اندازه گیری دقیق از راه دور. ۵S اپل یا بالاتر برای استفاده مورد نیاز (دستگاه های قدیمی تر را به حالت نسخه ی نمایشی نشان می دهد).

TrackSimp! با ساعت هوشمند اپل کار می کند. نمایش داده شده در اپل دیده بان شما خواهد بود گام، فاصله، و هدف٪ گرفته شده از آی فون خود را.

—-

میانگین گام برای زنان حدود ۲۶ اینچ می باشد.
میانگین گام برای مردان در حدود ۳۰ اینچ می باشد.

خشن محاسبه برآورد گام:
زنان: ارتفاع خود را X 0.413
مردان: ارتفاع خود را X 0.415


By Joseph Harr

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما