این یک تولید بازی های گاه به گاه ساده و سرگرم کننده است. امروز آموزش کوچک شما به کیک سیب خود را آه ~ بچه ها می خواهم به خوردن شیرینی پر برکت آن ~ با من بیا با هم یاد گرفتن آن را!
هدف از این بازی
یاد بگیرید چگونه به تولید کیک سیب خوشمزه

By Child Games

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما