تبلیغات متنی

قرار دادن هدف و مهارت های لازم برای تست و ببینید اگر شما می توانید به هدف قرار دادن پرندگان از همان رنگ به روشنی از هر سطح پرتاب خود را.

امکانات:
* بازدید کمتر به روشن شدن هر سطح می دهد نمره بزرگ است.
* ۳۰ سطح مختلف به چالش کشیدن برای نگه داشتن عجله آدرنالین خود را.
* مرکز بازی ادغام به شما اجازه می در برابر جهان رقابت!

عقب بنشینید و قرار دادن مهارت های پرتاب خود را به آزمون.
By FaceGroom

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما