بازی میوه تطبیق بازی بازی های تعاملی، مجهز به بیش از ۳۰ تصاویر کمیک رنگارنگ با ۳ دسته است. کودکان و نوجوانان خواهد غلظت و مهارت های خود را بهبود بخشد در حالی که بازی و لذت ببرید.

امکانات:
۲٫ بهبود تمرکز
۳٫ آموزد کلمات برای هر میوه ها.

By Magicbox Animation Private limited

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما