*** سحر و جادو واندا در حال حاضر برای اپل دیده بان در دسترس است! ***

در سحر و جادو واندا هدف ساده است، اما دشوار است به استاد است.

شما باید برای قرار دادن گرز خود را در موقعیت نوار با توجه به مقدار مانا شما نیاز به استفاده در هر دور. اگر شما می توانید تعداد ضربه، شما یک معجون را ایجاد کنید! ۴ نوع مختلف از معجون وجود دارد. در ادامه شما را داشته باشد، شما دستاوردهای بهتر است.

حال، اگر شما نمی تواند به ایجاد یک معجون، به عنوان شما نزدیک به مقدار مانا مورد نیاز، شما امتیاز دریافت کنید. سعی کنید به عنوان بسیاری از نقاط که شما می توانید و به بهترین شعبده باز در جهان!

ساده و سرگرم کننده است!

By Josep Gonzalez Fernandez

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما