سازمان دیده بان تاتو اجازه می دهد تا شما را به اضافه کردن متن خود و emojis به عوارض اپل دیده بان. تزئین صورت دیده بان و یا اضافه کردن پیام های شخصی.

• برادری / وابستگی خواهری
• نقل قول کوتاه
• نام شرکت
• گربه صورتک در همه جا … اگر این چیزی است که شما در را به
• واقعی (و یا خواب) نام گروه شما
• الهام بخش و پیام های انگیزشی
• کنیه
کار بر روی هر چهره اپل دیده بان است که عوارض.
• الت سنجش فواصل زمانی
• رنگ
• میکی موس
• ساده
• سودمند

با هر صفحه کلید iOS کار می کند.
• عربی
• چینی ها
• آلمان
• عبری
• ژاپنی
• لهستانی
• اسپانیایی
• به علاوه ۵۰+ دیگران
By David Howell

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما