تاریکی افزایش یافته است … جنگ سالاران خورشید گرفتگی کهکشان را ضبط کرده اند، و تنها یک نفر می تواند آنها را متوقف کند … آن شخص شما است.

انفجار به فضا در تلاش برای آزاد کهکشان!

مبارزه از طریق ۳ سطح تلاش!

– بازی سریع ء را نگه می دارد شما به طور مداوم در بازی غوطه ور!

کنترل های لمسی ساده و تعداد زیادی از ارتقاء بسیار جذاب!

پشتیبانی جهانی

در حال حاضر به صرفه جویی در کهکشان به صورت رایگان!

اما نسخه کامل:
—————–

کسب بیش از ۱۰ دستاورد مختلف!

دریافت ۲۲ سطح تلاش های جدید!

– پس از ضرب و شتم بازی بازی یک مقدار بی نهایت از اضافی!

دریافت از شر تبلیغات!


By Logan Apple

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما