در اپل دیده بان خود را – با پیچ و تاب!
شماره ها با صورتکها در این بازی پازل کلاسیک جایگزین شده است.

– بازی در اپل دیده بان خود را. بزرگ برای کشتن چند دقیقه یدکی.
– پازل به صورت تصادفی تولید ایجاد چالش های بی پایان.
– سفارشی کردن از Emoji خود را با نیروی لمسی. پیدا کردن چهار مناسب برای هر خلق و خوی.
– زمان خود و بهبود سرعت خود را.

سودوکو یک بازی ساده از ژاپن (درست مثل Emojis به) است. هدف شما این است برای پر کردن شبکه ۴X4 به طوری که هر ستون، سطر، و بلوک شامل هر شکلک فقط یک بار. شیر یک سلول را تغییر دهید از Emoji. نیروی لمسی در هر زمان برای سفارشی کردن شکلک یا به راه اندازی مجدد بازی خود را.

By Cal Stephens

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما