ایستگاه از Oldies از هنگ کنگ، پخش موسیقی را از ۶۰ به ۸۰ است. برخی کانتونی بازدید بیش از حد، همراه با اخبار جهان و ویژگی های دیگر.


By Nobex Technologies

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما