چنگ زدن جدید چیزهای بی اهمیت نابغه، شما می توانید IQ خود را تست و یا افزایش دانش خود را با این عکس. اگر شما به دنبال برای نشان دادن مهارت های دمدمی یا تصادفی خود را، در اینجا شانس خود را برای انجام آن در برابر جهان است!

تن از سوالات! ما شما را با تمام منطقه محبوب دانش و مسابقه است که شما همیشه می توانید به عنوان خوانده شده پوشانده شده است.

انتخاب از بیش از ۵ دسته های مختلف هیجان انگیز و حالت.

ویژگی های کلیدی
– رقابت در برابر دیگران با مرکز بازی
– تن از سوالات
– بسیار ساده بازی در بازی
– بدون قوانین بازی
– پیوسته به روز

بالاترین نمره شما می توانید چه خبر؟

ac4e96e28e
By JDM Marketing & Promotions

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما