آموزش و پرورش بخش عمده ای از زندگی است. این یک راه برای یادگیری اطلاعات و مهارت های مورد نیاز برای انجام یک کار خاص است. بدون آن، آن سخت تر است به یک کار، به خصوص در صنعت موسیقی. در اینجا برخی از گزینه ها برای آموزش و پرورش برای ویرایش صدا و مناطق دیگر از پشتیبانی فنی در صنعت موسیقی است.

آموزش صنعت شما می توانید موسیقی در کالج آغاز خواهد شد. اگر شما مطمئن هستید که می خواهید به کسی که صدای ضبط شده را ویرایش آن را به بهتر هستند، پس یک کالج با یک برنامه موسیقی تخصصی بهترین شرط بندی شما است. این برنامه ها را مطالعه شدید موسیقی و آموزش دست در. کسی که از یکی از این برنامه فارغ التحصیلان را به استفاده از شناخت واقعی از تجهیزات موسیقی داشته باشد.

مدارس فنی نیز در تقاضای بالا هستند. در یک زمان، مردم آموزش های فنی به عنوان طبقه دوم دوری کردند. این یک مکان دور دوم به گرفتن یک مدرک در یک دانشگاه چهار ساله بود. اما، هنگامی که آن را به پیدا کردن شغل پس از فارغ التحصیلی آمد، فارغ التحصیلان دانشکده فنی یک تجربه استفاده مشروع بسیار مهم دست زدن به آخرین تجهیزات مورد استفاده در صنعت موسیقی بود.

مدارس فنی ارائه ترکیبی از یادگیری کتاب و سخنرانی و زمان در آزمایشگاه های موسیقی است. دانش آموزان را وادار به ایجاد موسیقی، ویرایش صدا، و تولید موسیقی خود را ببینید که چگونه روند کار می کند. بسیاری از درجه فنی دوره های دو ساله هستند اما بسیاری از اصول و پیشرفته تدریس می رود در در آن برنامه ها.

کارآموزی در اکثر مدارس فنی مورد نیاز است. آنها دانش آموزان خود را ارزیابی و چگونه آنها کار بردن مهارت های به دست در کلاس درس در یک محیط کار. برخی از برنامه های در موسسات چهار ساله نیاز کارآموزی قبل از فارغ التحصیلی اما نه همه. کارآموزی در این مرحله با یک مربی به شما به بالا و شروع بزرگ به صنعت موسیقی است.

در هنگام انتخاب یک مدرسه موسیقی و یا یک برنامه موسیقی در یک کالج یا دانشگاه، بررسی کل برنامه است. آیا مدرسان معتبر؟ در صنعت موسیقی، این بدان معناست که آنها از بیست سال تجربه به عنوان یک مهندس ویرایش صدا و یا یک تولید کننده موسیقی. لیسانس نمی خواهد یا صدمه دیده. با تغییرات مداوم در صنعت موسیقی، مطمئن باشید که مربیان خود را می توانید نوع آموزش برای شما می باشد که در حال حاضر به صنعت مربوط فراهم می کند.

نحوه برنامه قرار است تا؟ بسیاری از برنامه های ارائه کار با کتاب بیشتر و زمان کمتری را در آزمایشگاه. نظریه خوب است بدانید که اگر شما در حال برنامه ریزی یک حرفه ای در آموزش. برای یک شغل است که شامل کار در یک استودیوی موسیقی و یا بر روی مجموعه ای از موسیقی فیلم ها، دست در تجربه عملی تر است.

استودیو به دنبال فارغ التحصیلان که می توانید در سمت راست پرش می شود و بخشی از شرکت می باشد. اگر سر استودیو پرسد شما را به در یک ایستگاه نشسته و صدای بهتر، زندگی حرفه ای خود می تواند یک شیرجه را اگر شما می توانید تجهیزات کار نمی کند، یا پاسخ جالب است. آنها هم به هدر بر مردم آمادگی ندارد.

آموزش از راه دور هم یک راه برای دریافت آموزش شما نیاز به انجام مشاغل فنی در صنعت موسیقی. برای کسانی که به کار یک کار به طور منظم در طول روز به پایان می رسد دیدار، برنامه های آموزش از راه دور فرصت آنها به دنبال فراهم می کند. همه شما نیاز به یک تمایل به انعطاف پذیر، یک کامپیوتر با اینترنت قلاب به بالا، تلفن، و تعهد است. بسیاری از برنامه های آموزش از راه دور با دانشکده جامعه محلی و یا محیط های دانشگاهی تا دانش آموزان دسترسی به تجهیزات موسیقی دارند وابسته است. یک دانش آموز بهترین از هر دو جهان در شرایط خود را دارد.

بنابراین، قبل از اینکه شما تصمیم به حرکت به یک شهرستان بزرگ برای رفتن به مدرسه، چک کردن مدارس فنی محلی و آموزش از راه دور. در نیویورک و یا کالیفرنیا را نمی خواهد شما به احتمال زیاد به استخدام، اما محتوای قدرت برنامه مدرسه خود را. با استودیوهای بالقوه چک کنید تا ببینید چه اعتبارنامه برنامه آنها را تشخیص و شلیک برای یک برنامه موسیقی آنها است که.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما