سگ دیوانه در مورد اردک است و می خواهد به همه اردک. ساقه با سگ به همه اردک ها و اجازه ندهید که آنها شما دفاع خود را به من بدهید.

بازی بسیار سرگرم کننده و آسان برای بازی.

+ سطح

By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما