این برنامه سبب شما را به نشان دادن تکنولوژی به طور خودکار اولویت بندی ترافیک بحرانی بیش از حد هوا بین دستگاه های اپل با سیستم عامل iOS 10 با زیرساخت های بی سیم سیسکو.

امکانات:
– انجام FTP انتقال فایل به ابر FTP و یا FTP سرور محلی با نشانه گذاری های QoS متفاوت است.
– فایل راهنما برای فعال از Fastlane در سیسکو شبکه های بی سیم.

نکته: در کنترل سیسکو شبکه های بی سیم خود را (WLC) حرکت به “نظارت> مشتریان> آمار AVC> بالادست” برای تایید نشانه گذاری های دریافتی از برنامه.
 
مشکلات شناخته شده:
راهحل: لطفا اطمینان حاصل DNS IP به طور خودکار در وضوح DHCP دریافت کرده است و یا آن را تنظیم دستی بر اساس تنظیمات شبکه شما.

By Karan Sheth

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما