یادگیری بازی برای بچه ها ۲-۵ ساله
کاوش در جهان از حیوانات مزرعه
این انگیزه بچه ها برای یادگیری به دلیل آن را سرگرم کننده
بازی که به دانش از کودک شما مطابقت دارد

این یک بازی سرگرم کننده برای کودکان کوچک است. شما می توانید فرایند یادگیری خود را حمایت می کنند. آموزش آنها که یادگیری سرگرم کننده است! شمارش، مقایسه، به گوش دادن، تفکر منطقی و غلظت: این بازی مناسب برای یادگیری چیزهایی مانند هستند. انواع مختلف تمرینات عملکرد بسیاری از سرگرم کننده برای کودکان شما.

By Escaleto UG (haftungsbeschraenkt)

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما