موسیقی یک عامل بسیار مهم است که شامل در هنگام ساخت یک فیلم است. اگر شما را به دور از موسیقی فیلم، و حتی در آنهایی که برنده جایزه، شما به پایان خواهد با یک فیلم کسل کننده که چیزی ندارد. این است که چرا داشتن موسیقی مناسب برای بخش های مختلف یک فیلم ضروری است. بنابراین، آنچه باعث می شود موسیقی بسیار مهم است به در فیلم گنجانده شود، در اینجا دلایل که چرا.

این در ابراز احساسات خاص و یا جو در فیلم کمک می کند.

فیلم حرکت بدون صدای آغاز شده است. بازیگران احساسات خود را از طریق چهره و عمل خود انتقال، هر چند بودند کارت گفتگو حاضر وجود دارد. در طول این زمان، داشتن یک نمره موسیقی ثبت شده در فیلم بسیار مهم بود تا آن را نیز به تصویر کشیدن احساسات از صحنه کمک می کند. اگر شخصیت نیاز به تصویر کشیدن یک احساس غم، همراه با صحنه با موسیقی غمگین می تواند حتی بدون کلمات را مخاطب احساس احساسات که به تصویر کشیده.

در مدرن روز ساخت فیلم، همان چیزی که هم درست است. موسیقی می تواند کمک به تقویت احساسات است که توسط شخصیت تنظیم شده است. انواع مختلفی از موسیقی که می تواند در یک صحنه فیلم قرار داده شده، بسته به سبک وجود دارد. اگر فیلم یک کمدی است، پس نور و یا لحن احمقانه می تواند کمک به روشن کردن خلق و خوی از مخاطبان است. برای فیلم، موسیقی برای صحنه تنظیم می توانید شدت آن از لحاظ قدرت و هیجان را افزایش دهد. هر چه این ژانر، نمره موسیقی مناسب می تواند درام در فیلم تقویت می کنند.

با ایجاد خلق و خوی و ایجاد تنظیمات

در آغاز فیلم، موسیقی می تواند خلق و خوی ایجاد قبل از این فیلم حتی می توانید شروع. اگر شما در حال تماشای یک فیلم ترسناک، شما ممکن است متوجه موسیقی وهم آور بودن در آغاز فیلم ایفا کرده است. موسیقی به شما می گوید که فیلم خود را در مورد به دیدن یک ترسناک است. این می تواند خلق و خوی تنظیم، ساخت فیلم هیجان تر. حتی در فیلم با ژانر دیگر، موسیقی در آغاز فیلم در تنظیم خلق و خوی می شود آن را اکشن، درام یا کمدی مهم است.

گذشته از خلق و خوی، نمره موسیقی در یک فیلم نیز می تواند مخاطب احساس از تنظیم است. اگر فیلم دارای یک محیط غربی، موسیقی غربی می تواند کمک کند مخاطب احساس فضای غربی است.

افزایش هیجان و گمراه کردن بیننده

اگر شما را دیده اند “آرواره ها” یا کوسه های دیگر فیلم های مربوط به، شما ممکن است لحن که قبل از حمله کوسه و یا به عنوان کوسه نزدیک است بازی متوجه. این نوع از موسیقی می تواند هیجان را افزایش می دهد، به ویژه در فیلم های ترسناک و در حال تعلیق، هر چند همان که برای دیگر ژانرهای فیلم.

گذشته از هیجان، بار که فیلم همچنین می توانید بیننده گمراه و اضافه کردن به لذت بردن از این فیلم وجود دارد. برای مثال می توان زمانی که یک موسیقی وهم آور در حال بازی در حالی که یک نمایش از شخصیت های اصلی که من کاین، تنها برای پیدا کردن که آن را فقط دوست خود را به او تعجب بود. وضعیت دیگر زمانی است که موسیقی آرام در حال بازی است و سپس به طور ناگهانی به تن ترسناک و یا خشونت آمیز تغییر دهید به عنوان هیولا به طور ناگهانی از هیچ جا به نظر می رسد.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما