۶۰ ثانیه از سرعت ریاضی برای افزایش قدرت مغز خود را.

قوانین ساده هستند: تعیین اگر معادله درست یا غلط است. اگر راست، شیر “علامت” را فشار دهید. اگر اشتباه است، شیر “X” را فشار دهید. بازیکنان باید ۶۰ ثانیه برای دریافت سوالات به عنوان بسیاری به عنوان حق ممکن است. سوالات به تدریج سخت به سوالات بیشتری به نظر می رسد.

۴ حالت بازی:
——————————
۱) علاوه بر این
۲) تفریق
۳) ضرب
۴) بخش

امکانات:
– بازی ساده
– پیگیری نمرات بالا در تمام حالت های بازی ۴
– مناسب برای تمام سنین

By Arch Square

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما