آیا می دانید ارتفاع خود را؟ هنوز ارتفاع خود را از مچ دست خود را می دانید؟ ارتفاع سنج – برای اپل دیده بان نرم و صاف، و نرم افزار ساده برای دیدن ارتفاع و محل خود را از گوشی خود و یا سازمان دیده بان خود است. پشتیبانی از متر و پاها.

By Fox Developers

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما