انتخاب جادو خود را و شروع به نبرد خود را در مقابل ساحران دیگر در سراسر جهان است.
– بازی ۳ یا معجون ها Colourfull بیشتر برای آسیب های عظیم!
– فعال عالی قدرت یو پی اس!
– حزب بزرگ بازی!

تاریخ هزاران نفر از جادوگران در این بازی ۳، بازی اکشن حماسی.

***** بسیار سرگرم کننده و شدید! ***** – دونا
***** گرافیک عالی و ویژگی های چند نفره که در آن شما در سطح بالا در صفوف. ***** – علامت

چند نفره زندگی می کنند آنلاین در مقابل هزاران نفر از بازیکنان در سراسر جهان!

-SinglePlayer-
تمرین کامل می کند. بازی در مقابل بازیکنان بالا و تبدیل شدن جادو NR1 در جهان!

– ایده آل برای احزاب –
از ویژگی های هوشمند Mutiplayer آنهایی که نزدیک به شما متصل!
ضرب و شتم نمودار بالا جهان!

با تشکر از شما برای دانلود!
لذت بردن از لذت!



By Royal Apple Studios

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما