آیا شما برای هدیه ای مناسب برای یک هدیه بزرگ برای تعطیلات آینده، و یا شاید تولد و یا سالگرد؟ یا، شاید شما همیشه می خواستم درخت سیب خود را، اما نمی خواهم به صرف تمام که زمان و تلاش برای مراقبت از آن را به خودتان؟ یا، شاید تو را دوست دارم به صورت محلی سیب از ایالت نیویورک رشد کرده اما زندگی می کنند بیش از حد دور.

چرا درخت سیب خود را از یک باغ خانواده در شمال ایالت نیویورک اجاره نیست.

By Andrew Sowers

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما