این بازی برای شما !!!!!!!!!! PPAP !!!!

ضربه بزنید به رها کردن قلم و سعی کنید به ضربه آناناس یا یک سیب است. آمار مرکز مناسب برای ۱٫۵second شما می توانید دسته کوچک موسیقی جاز کامل، و تجربه شادی!

به چالش کشیدن دوستان خود را برای پیدا کردن که یکی از شما استاد واقعی از قلم است.

◉ بسیاری از قلم!
◉ به اشتراک گذاشتن بهترین نمره خود را به دوستان!
◉ برای لذت و زیبایی طراحی گرافیک!
◉ برای تلفن های موبایل بسیار زیبا و بسیار سرگرم کننده!
◉ انجمن گفتگوی برای کاهش استرس!
◉ بازی اعتیاد آور برای همه!

بررسی در مورد این بازی پس از آن را برای ما ارسال احساس خود را. برای بازی سپاسگزارم!
By Dao Du

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما