یک سگ داغ یک ساندویچ؟ آیا شانس شما را بیشتر از مهارت؟ مدافع شیطان بر محبوب، ضربتی بازی حزب است. بازیکنان به نوبت تلاش برای متقاعد کردن و در نهایت حدس بزنید چه نظرات مردم در مورد موضوعات خاص است. فکر می کنم شما مطمئن نیستید که چه کسی پاسخ این است هستید؟ شروط بیشتر برای رسیدن به ۲۱ امتیاز سریع تر و پیروزی در بازی! این برنامه ساعت ها سرگرم کننده با موضوعات جدید بیرون می آید در همه زمان ها است.

این نسخه iOS از این بازی است. این برنامه همچنین نیاز کاربران را به بازی شیاطین مدافع در تلویزیون اپل است. این بازی نیاز به ۴ بازیکن را به بازی.

By Carrot Creative

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما