ایجاد متن سفارشی مواجه برای اپل دیده بان خود را.

قرار دادن متن، ذخیره و همگام سازی. خودشه! چرا نام خود را و یا حتی نقل قول مورد علاقه خود را به عنوان یک چهره دیده بان وارد نکنید.

با سفارشی مواجه برنامه شما می توانید اپل تماشای چهره با استفاده از پس زمینه های رنگی، متن سفارشی و emojis.

خوش بگذره!!By Filipe Freitas

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما