آسان بازی برای بچه ها و تنها در کارتون لمس و حرکت آن به دور از رونق و اوراژ برای دریافت نقطه شما می توانید با دوستان و خانواده خود را به چالش

= چند سطح toPlay =
سطح بالاتر رها کردن آیتم های بسیار سریع سریع بیشتر و بیشتر حرکت برای نقطه بیشتر

دانلود رایگان


By Chatchariya Intrachot

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما