دریافت طعم خوردن به صورت رایگان!

شما یک حیوان خانگی مرموز از یک سرزمین دور دور.
تصور کنید یک میدان سبز که در آن سیب رشد وحشی. اشکالات عجیب و غریب توسط مواد غذایی که شما زنده نگه می دارد جلب کرد. در این بازی اکشن سریع گام، اشکالات هستند دشمن اصلی خود را. آنها در تمام اشکال و اندازه های مختلف آمده است. شما باید از نظر تاکتیکی استفاده از سلاح های خود را به شکست همه اشکالات.

ویژگی های این نسخه رایگان:
سطح شدید -۱۶
-A انواع سیب با عوارض جانبی مختلف
-items عبارتند از: آنتی بیوتیک، یخ، قلب، و قلب کریستال
سلاح عبارتند از: رویه مواد منفجره، معدن، بمب اصلاح شده، اسپری اشکال، موشک، اتمی
نژاد -۹ از اشکالات مختلف
مراحل -۳ تکاملی از حیوان خانگی
By Toodle Tale, Inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما