تبلیغات متنی

دریافت طعم خوردن به صورت رایگان!

شما یک حیوان خانگی مرموز از یک سرزمین دور دور.
تصور کنید یک میدان سبز که در آن سیب رشد وحشی. اشکالات عجیب و غریب توسط مواد غذایی که شما زنده نگه می دارد جلب کرد. در این بازی اکشن سریع گام، اشکالات هستند دشمن اصلی خود را. آنها در تمام اشکال و اندازه های مختلف آمده است. شما باید از نظر تاکتیکی استفاده از سلاح های خود را به شکست همه اشکالات.

ویژگی های این نسخه رایگان:
سطح شدید -۱۶
-A انواع سیب با عوارض جانبی مختلف
-items عبارتند از: آنتی بیوتیک، یخ، قلب، و قلب کریستال
سلاح عبارتند از: رویه مواد منفجره، معدن، بمب اصلاح شده، اسپری اشکال، موشک، اتمی
نژاد -۹ از اشکالات مختلف
مراحل -۳ تکاملی از حیوان خانگی
By Toodle Tale, Inc.

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما