قرار دادن بر روی یک سبیل قرمز، سفید و آبی به مناسبت روز پرچم! غرفه سبیل آمریکا سرگرم کننده وطن پرست برای تمام خانواده است! نگاهی به عکس، یک عکس از آلبوم خود را انتخاب کنید، و یا یکی از فیس بوک – هر صورت می توانید از گرفتن یک سبیل آمریکا بهره مند شوند! راه مناسب برای جشن روز استقلال است با افتخار نشان قرمز، سفید و آبی ‘stache شما – برای جهان را ببینید!
By Ethel Jeffries

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما